Contact

Scientific Conference Secretariat

Polskie Forum Nawigacyjne
ul. Śmidowicza 69
81-103 Gdynia, Poland
e-mail: contact@enc2019.eu

Conference Secretariat

Professional Congress Organizer
Mazurkas Congress & Conference Management
Al. Wojska Polskiego 27
01-515 Warsaw, Poland
tel.: +48 22 536 46 63
fax: +48 22 536 46 10
e-mail: contact@enc2019.eu